اطلاعیه (1399/07/11): چرا زبان نرم افزار ما انگلیسی شده است؟

دانلود نسخه آزمایشی ربات اینستاگرام کاربر مجازی

اطلاعات کامل این پکیج در صفحه ربات اینستاگرام کاربر مجازی ذکر شده اسد

پیش نیاز های استفاده از این ربات

  • Windows (هر ورژنی)ربات اینستاگرام کاربر مجازی Firefox (آخرین ورژن)
  • توجه مهم 1: اگر بیشتر از یک مانیتور دارید، آنها را غیر فعال (Disable) نمایید
  • توجه مهم 2: اگر مانیتور شما Scale یا زوم بیشتر از 100% دارد، آنرا روی 100% تنظیم کنید