دانلود نسخه آزمایشی ربات اینستاگرام کاربر مجازی

اطلاعات کامل این پکیج در صفحه ربات اینستاگرام کاربر مجازی ذکر شده اسد

پیش نیاز های استفاده از این ربات

  • Windows (هر ورژنی)ربات اینستاگرام کاربر مجازی Firefox (آخرین ورژن)
  • توجه مهم 1: اگر بیشتر از یک مانیتور دارید، آنها را غیر فعال (Disable) نمایید
  • توجه مهم 2: اگر مانیتور شما Scale یا زوم بیشتر از 100% دارد، آنرا روی 100% تنظیم کنید